elekrik su qizdiricisi qurasdirilmasi

Elektrik su qizdiricisi qurasdirilmasi isti su istifadə olunan yerə yaxın daha məsləhətlidir, bu zaman borularda istilik itkisi az olacaq. Elektrik suqızdırıcıları kronşteynin korpusu arxasına divara bərkidilmiş qarmaqlara asılır ( tədarük dəstinə daxil deyil). Üfüqi modellərin quraşdırılması üçün (30-100 litr) iki qarmaq istifadə olunur. Qarmaqlar arasında məsafə 180 sm olmalıdır. Şaquli modellər (50 - 200 litr) su qızdırıcısının kronşteynində olan petlə arxası dörd qarmağla quraşdırılır. Elektrik suqızıdırıcısına qulluq üçün qoruyucu qapaqdan dəyişdirilə bilən flansın oxu istiqamətində yaxın səthi arasındakı məsafə az olmamalıdır:

 •  30 santimetr -  5-80 litr modellər üçün;
 •  50 santimetr - 100-200 litr modellər üçün.

Diqqət! Elektrik su qizdiricisi – nın döşəmələrinin hidroizolyasiyası və su yığıcı kanalları olmayan sahələrdə elektrik su qizdirici qurasdirilmasi zamanı ESQ altına kanalizasiyaya drenajlı qoruyucu altlıq  qoymaq və qoruyucu klapanın qatışıq dəliyinə drenaj borucuğunu qoşmaq lazımdır.

Qeyd: drenaj borucuğu və qoruyucu altlıq çatdırılma dəstinə daxil deyil və istehlakçı tərəfindən sərbəst şəkildə alınır.

Elekrik su qizdiricisi qurasdirilmasi. Su kəmərinə qoşulma

Diqqət! Elektrik su qızdırıcısına verilən su, su kəməri suyunun standartlarına uyğun gəlmirsə, girişdə ariston su qızdirici servis xidməti ustasının seçəcəyi tip və parametrdə filtr quraşdırmaq lazımdır.

Qoruyucu klapanı göy dairə ilə işarələnmiş soyuq su girişi qol borusuna 3.5 – 4 dövriyyə dolayın, hermetikliyi su izolyasiya edici istənilən materialla təmin edin (kətan, FUM lenti və s.) . su kəməri sisteminə qoşulma yalnız xüsusi elastik santexxortumla, həmçinin elastik plastmas və ya mis borular vasitəsilə  həyata keçirilir. Quraşdırılma zamanı altborularının və daxili şənin farfor örtüyünün zədələnməsinin qarşısını almaq üçün elektrik suqızdırıcısının altborularına güc düşməsinə imkan verilmir.  Qoşulmadan sonra ESQ - da soyuq su vermə ventilini və qarışdırıcıda isti su kranını açın.  Su qızıdırıcısının tam doldurulmasında qarışıq krandan dayanmadan su şırnağı axacaq.  Su kəməri ilə təchiz olunmayan yerlərdə ESQ – nin qoşulması zamanı su qızıdırıcısına suyu onu su qızıdırıcısının yuxarı nöqtəsindən 5 metrdən az olmayan hündürlüyə yerləşdirməklə əlavə çənlərdən vermək olar..

Ariston ustasi. Elektroşəbəkəyə qoşulma

Diqqət! Elektrik qidalandırıcısına qoşulmadan öncə əmin olun ki, su qızıdırıcısı su ilə doludur.

Elektroqidalandırıcıların məftillərinin montajı zamanı onların xidmət göstərilməsi üçün və istifadə arasında uzun müddət olduqda elektrik şəbəkədən açılması nəzərdə tutulmalıdır. Bunun üçün istehlak gücünün parametrlərinə nəzərdə tutulmuş məftillərdən, çox qütblü söndürücüdən (və ya çəngəl) istifadə etmək lazımdır. Elektroqidalandırıcının məftillərini şəkildə qeyd edilənlərə uyğun olaraq faza dövriyyəsini nəzərə alaraq termostatın vint sıxaclarına qoşun:

 •  L, A və ya P1 – faza məftili;
 •  N, Вvə yaР2 – sıfır məftil.

Yerləşmə məftilini elektrik su qızıdırıcısının korpusunda xüsusi sıxaca qoşun. Nəzarət lampasının klemmasını 1 və 2 kontaktına qoşun, termostatın düyməsini basın, qoruyucu qapağı örtün və elektroqidalandırıcını yandırın.

Ariston ustasi. Istifadə və texniki xidmət

Elektrik su qızıdırıcısının istifadə prosesində istifadəçi maksimal qızdırıcı temperaturunu qoya bilər, bunun üçün ESQ elektrik şəbəkədən ayrılır, qoruyucu qapaq açılır və termostatdakı tənzimləyicini çevirməklə lazımi temperatur qurulur. Tənzimləyicini saat əqrəbi istiqamətində çevirərkən suqızdırıcısı şəbəkədən ayrılır, saat istiqamətindən əks istiqamətə çevirdikdə isə temperatur  70° С – yə qədər artır. Suqızdırıcısının istifadə prosesində altı aydan bir dəfədən az olmamaqla maqnezium anodunu dəyişmək lazımdır. Bu tələbi yerinə yetirmədikdə korroziya riski artır və ESQ – nin xidmət müddəti azalır. Ehtiyyat anodlar ESQ satıcılarından əlavə olaraq və ya onun xidməti üzrə serviz mərkəzindən alına bilər. Maqnezium anodunun dəyişilməsi üçün aşağıdakıları həyata keçirmək lazımdır:

 • Su qızıdırıcısını elekrtoqidalandırıcıdan ayırmaq;
 • Isti suyun soyumasını gözləmək və ya kran vasitəsilə axıtmaq;
 • Su qızıdırıcısına soyuq suyun daxil olmasının qarşısını almaq;
 • Qoruyucu klapanı açmaq;
 • Soyuq su qol borusuna rezin şlanq geydirmək, ikinci tərəfini kanalizasiyaya yönəltmək;
 • Isti su kranını açmaq və ESQ  - dən şlanq vasitəsilə suyu kanalizasiyaya axıtmaq;
 • Qoruyucu qapağı açmaq, məftilləri söndürmək, dayaq flansı korpusdan açmaq və çıxartmaq;
 • Maqnezium anodunu dəyişmək;
 • Yığma işlərini aparmaq, elektrik suqızıdırıcısını su ilə doldurmaq və şəbəkəni qoşmaq.

Istismar prosesində su qızıdırıcısının içərisində ESQ – na verilən suyun təmizliyi və kimyəvi tərkibindən asılı olaraq ərp və çöküntülər yarana bilər. Elektrik su qızdirici qurasdirilmasi sonra, elektrik su qızdırıcısının istifadə müddətini artırmaq üçün maqnezium anodunun dəyişdirilməsi ilə yanaşı daxili elementlərin vəziyyətini yoxlamaq və təmizləmə aparmaq lazımdır.

Ariston qurasdirilmasi. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik su qızıdırıcısının elektrik təhlükəsizliyi və korroziayyadan qoruması yalnız elektroquraşdırıcıların montaj cari qaydalarına uyğun effektiv yerləşməsi zamanı təminatlıdır. Santexnik xortum və bağlayıcı armatur su kəməri şəbəkəsinin parametrlərinə uyğun gəlməlidir və lazımi keyfiyyət sertifikatlarına malik olmalıdır.

Elektrik su qizdiricisi qurasdirilmasi və istismarı zamanı yol verilmir:

 • Suqızıdırıcısında su olmadıqda elektrik qidalandırıcısını qoşmaq;
 • Elektrik qidalandırıcısı qoşulduqda qoruyucu qapağı qaldırmaq;
 • Elektrik qidalandırıcısını yerləşdirmədən istifadə etmək;
 • 6 (8) atmosfer təzyiqdən çox olan su kəməri şəbəkəsini qoşmaq;
 • Qoruyucu klapan olmadan su qızıdırıcısını su şəbəkəsinə qoşmaq;
 • Elektroqidalandırıcını söndürmədən su qızdırıcısından suyu axıtmaq;
 • Istehsalçı tərəfindən məsləhət görülməyən növbəli detallar və bəndlərdn istifadə etmək;
 • Elektrik su qızıdırıcısının suyunu yeyinti məqsədilə istifadə etmək.

Elektrik su qizdiricisi qurasdirilmasi üçün düzgün sxem:

ariston ustasi

Ariston qurasdirilmasi üçün ustanı necə sifariş etməli:

"MTT Service" şirkətində elektrik quqızdırıcısının quraşdırılmasını (012)565-1-565 nömrələrinə zəng etməklə və ya onlayn müraciət göndərməklə sifariş etmək olar.

Eca elektrik su qizdiricisi qurasdirilmasi, Hotpoint Ariston qurasdirilmasi, Hotpoint Ariston ustasi, Hotpoint Ariston su qizdiricisi temiri, Eca su qizdiricisi temiri.